Inschrijvingen

We werken met een begrensd leerlingenaantal per geboortejaar, namelijk 13 leerlingen, omwille van veiligheidsredenen en beperkingen mbt de infrastructuur.

Voor broertjes en zusjes van leerlingen is er een voorrangsregeling binnen het inschrijvingsbeleid, in die zin dat zij zich reeds kunnen inschrijven ten vroegste in de maand september van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar van de instap.


Alle andere kinderen kunnen zich inschrijven vanaf 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar van de instap.
Bel gerust met de directie voor meer info. Zij helpt jullie graag verder.

Indien jullie wensen kunnen jullie, geheel vrijblijvend, een afspraak maken. Jullie krijgen dan een volledige rondleiding op de school, een duidelijke uitleg, mogelijkheden tot vragen stellen, een persoonlijke babbel.