Leerplannen & eindtermen

 

Freinetschool ’t Perenboompje volgt de leerplannen van het Gemeenschapsonderwijs. Onze leerstof richt zich op de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het kleuter- en basisonderwijs. De insteek is in eerste instantie praktijk/ervaringsgericht.

 

We gebruiken daarnaast echter ook specifieke leermethodes voor rekenen en taal als achterliggende houvast voor de leerkracht, om op terug te vallen en als leidraad om het leerproces te sturen.

We hanteren checklisten om te controleren of we aan alle onderdelen van het leerplan voldoen. Deze lijsten worden ingevuld door de leerkrachten en maandelijks ter controle afgegeven aan de directie. Op deze wijze kunnen we bijsturen moesten er zich hiaten voordoen.


De kinderen werken aan dezelfde doelen als in het traditioneel onderwijs… alleen de manier waarop is een wereld van verschil.