Onze folder

Regelmatig krijgen we de vraag: "Hoe gaat het met de kinderen van een freinetschool in het middelbaar?"

Hier kan je enkele ervaringen lezen van ouders van kinderen hun schoolloopbaan bij ons hebben afgelegd en nu de stap naar het middelbaar hebben gemaakt. 

 


Onze zoon heeft de overstap naar het middelbaar zéér vlot gemaakt. Hij heeft geen problemen gehad met het maken van nieuwe vrienden, zelfstandig nemen van de lijnbus (met overstappen),plannen van taken en toetsen. Daarnaast heeft zich vanaf dag 1 een goede leerhouding eigen gemaakt. Hij haalde op zijn eerste rapport een gemiddelde van 80%, wat doet vermoeden dat hij een goede voorbereiding gehad heeft in de lagere school. Het eerste trimester is voornamelijk herhaling van het 6de leerjaar. Wij horen tijdens oudercontacten enkel lof over zijn leerhouding, sociale vaardigheden en planmatig werken. Ook de andere trimesters was hij tot nu toe glansrijk geslaagd. Hij heeft het op dit moment enkel moeilijker op vlak van wiskunde verdieping, maar de 5 en daarna 8 uren wiskunde is nu eenmaal niet voor iedereen weggelegd.

Groeten van een heel tevreden fiere mama!


 

Communicatie met ouders is voor ons heel belangrijk. We willen dat de ouders weten wat er in de school beleefd, gedaan en geleerd wordt. 


Op onze blog brengt iedere leerkracht geregeld verslag uit over het reilen en zeilen in de klas.

 

Freinetschool ’t Perenboompje volgt de leerplannen van het Gemeenschapsonderwijs. Onze leerstof richt zich op de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het kleuter- en basisonderwijs. De insteek is in eerste instantie praktijk/ervaringsgericht.

"We doen als de moeders: We luisteren naar onze leerlingen die vrijuit praten en geven aan ieder de nodige aandacht. Dan, en daar begint de uiterst belangrijke taak van de leerkracht, zoeken we in die stortvloed van verhalen de uitgangspunten die ons het meest vruchtbaar lijken voor onze taak."

Célestin Freinet

Contactgegevens

Freinetschool 't Perenboompje

Methodecampus Peer

Noordervest 33

3990 Peer

011/61.12.35