Praktische info

vzw Perenboompje

Waarom? Wie? Wat?

Bekijk deel 1 hier in groot formaat. 

 

Bekijk deel 2 hier in groot formaat.

Lees meer...

Schoolreglement

Klik hier voor ons schoolreglement.

klik hier voor ons schoolreglement.

Koeken & fruit


’s Morgens en ’s namiddags krijgen de kinderen iets te eten en te drinken.

’t Perenboompje zorgt lekker fruit of verse groenten, twee keer per week krijgen de kinderen een koek. Op woensdag krijgen de kinderen een tasje lekkere soep. We kiezen hiervoor vanuit de gelijkheidsgedachte en op deze manier werken we ook aan gezondheidseducatie.

Lees meer...

Inschrijvingen

We werken met een begrensd leerlingenaantal per geboortejaar, namelijk 13 leerlingen, omwille van veiligheidsredenen en beperkingen mbt de infrastructuur.

Voor broertjes en zusjes van leerlingen is er een voorrangsregeling binnen het inschrijvingsbeleid, in die zin dat zij zich reeds kunnen inschrijven ten vroegste in de maand september van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar van de instap.

Lees meer...