Celestin Freinet

Praatronde

De praatronde is een goed gestructureerd kringgesprek dat als doel heeft te weten te komen wat er leeft in de hoofden en harten van de kinderen. Het is een moment van vertellen, tonen, voorlezen, zingen, ideeën uiten en voorstellen doen. Elke ochtend start met een praatronde. Het helpt kinderen de overgang te maken van thuis naar de klas (acclimatiseren, samen thuiskomen in de klas). Alle kinderen zitten hiervoor samen in de ronde met hun leerkracht. Kinderen krijgen de kans om de hele klasgroep deelgenoot te maken van ervaringen, dromen, plannen en vragen. Andere kinderen kunnen er soortgelijke belevingen bij vertellen, van elkaar leren en leren er elkaar te bevragen. Voor de leerkracht is de praatronde een bron vanwaar dingen uit de buitenwereld de klasgroep binnenkomen. Zo wordt de praatronde het inputmoment bij uitstek voor het onderzoek, levend rekenen, … .

Freinet zelf legde zijn idee vast in wat hij "invarianten" noemde. "Invariant" is wiskundejargon en betekent : een onveranderd blijvende grootheid. Invarianten zijn dus onveranderlijke basisprincipes. De 30 invarianten vertolken Freinets inzichten over de aard van het kind, over de reacties van het kind en over de opvoedende technieken.

Célestin Freinet, de grondlegger van het Freinetonderwijs inspireerde vele mensen.

Célestin Freinet (°Gars, oktober 1896 - + Vence, oktober 1966 ) was een Frans onderwijzer die een eigen pedagogie- het Freinetonderwijs - heeft ontwikkeld op basis van zijn ervaringen met arbeiderskinderen.

Hij begint in 1913 aan een opleiding tot onderwijzer. Deze moet hij staken, omdat hij zwaar gewond geraakt tijdens zijn militaire dienst gedurende de Eerste Wereldoorlog. Hij verblijft hierdoor lange tijd in sanatoria en leest de werken van Montaigne en Lenin.

"We doen als de moeders: We luisteren naar onze leerlingen die vrijuit praten en geven aan ieder de nodige aandacht. Dan, en daar begint de uiterst belangrijke taak van de leerkracht, zoeken we in die stortvloed van verhalen de uitgangspunten die ons het meest vruchtbaar lijken voor onze taak."

Célestin Freinet

Contactgegevens

Freinetschool 't Perenboompje

Methodecampus Peer

Noordervest 33

3990 Peer

011/61.12.35

Deze site gebruikt cookies.
Door op aanvaarden te klikken, gaat u akkoord met de voorwaarden in het cookie beleid.